Miniatyrskytebanen klar til bruk
 Hei skyttar venner.
Då er skytehallen godkjent og klar til bruk.
Fredag 4.okt vert da oppstart av anlegget, prøveskyting og opplæring i bruk av banen.
Så satsa me på at alt er klart til å starte trening for ungdomane (10år og oppover) måndag 7. okt kl.17:00
Terminlista ligg på link til venstre. Det kan komme forandringer.

Mvh
Styre
 

Skyttarhelg på banen
Pinsehelgen var det arranger fleire interne skytingar.
Me starta med lagsmeisterskap på 300 og 100m.

300m:
Sigmund Våge    Kl.4       239+98=337pt
Øystein Kårstad  Kl.4.      232+94=326pt
Einar Kvamsdal   Kl.2      226+91=317pt
Andreas S. Våge Kl.2      222+90=312pt
Per Arne Åkre.    Kl.2.    221+84=305pt
Andreas Øvsthus Kl.2    219+83=302pt

Sigmund vart lagsmeister, aksje i pokal og gylt medaljer   

100m:
Jan Åge Thingvoll       Kl.V73        246+5=251pt
Trygve Djuvsland        Kl.V65                   250pt
Einar Tveit                 Kl.V73         240+5=245pt
Tuva Kristine S. Våge  Kl.ER                     244pt
Sigve Haukenes.         Kl.ER.                    238pt
Asle Haukenes.          Kl.R             227+5=232pt
Jørn Haukenes           Kl.R             220+5=225pt

Jan vart lagsmeister, aksje i pokal og gylt medaljeDugleiksmerkje:

300m
Sigmund Våge.  Kl.4        239+5=244pt
Camilla Djuvsland Kl.1                 240pt
Per Arne Åkre.      Kl.2     232+5=237pt
Andreas Øvsthus   Kl.2.    231+5=236pt
Trygve Djuvsland Kl.V65. 216+20=236pt
Andreas S. Våge.  Kl.2.     223+5=228pt

Sigmund vann skytinga, aksje i pokal og gylt medalje 


100m
Jan Åge Thingvoll  Kl.V73         247pt
Tuve Kristine S. Våge  Kl.ER      246pt
Einar Tveit             Kl.V73        241pt
Sigve Haukenes         Kl.ER      239pt
Asle Haukenes           Kl.R        227pt
Jørn Haukenes           Kl.R        223pt15-skot pokalen:
Camilla Djuvsland       Kl.1        149+1=150pt
Trygve Djuvsland        Kl.V65                149pt
Jan Åge Thingvoll       Kl.V73    146+2=148pt
Øystein Kårstad.         Kl.4        143+1=144pt
Sigve Haukenes.         Kl.ER      141+2=143pt
Tuva Kristine S. Våge  Kl.ER       141+2=143pt
Sigmund Våge           Kl.4          142+1=143pt
Andreas Øvsthus        Kl.2                     141pt
Per Arne Åkre            Kl.2                     139pt  
Einar Kvamsdal          Kl.2                     139pt
Andreas S. Våge        Kl.2                     138pt
Asle Haukenes.          Kl.R         133+4=137pt
Jørn Haukenes.         Kl.R          132+4=136pt

Camilla vann og får aksje i pokal og gylt medalje, Trygve vart nr.2 og får sølv medalje

Det vart også arranger omskyting for likhet i resultata for 2017 og 2018. I -17 var det tre skyttara som var lik kun Andreas S. Våge møtte og skaut ein 9-ar. Han får aksje for skytinga i 17. For året -18 var det to skyttara som var lik, kun Camilla Djuvsland møtte, ho skaut ein 10-ar og får aksje for skytinga i 18.

Mvh.
Styre


Jaktfeltskyting
 Jaktfeltskytinga er utsatt frå 2.juni til 16.juni grunna andre arrangement på øyo.

Mvh.
Styre

Lagsmeisterskap felt 2019
 Palmelaurdag 14.april vart det arrangert lagsmeisterskap i felt på Gjuvslandsfetå.

Grovfelt: 
 1. Sigmund Våge     28/7 treff + 1= 29/7
 2. Reidar Våge      26/17 treff + 2= 28/17
 3. Einar Kvamsdal  24/11 treff +3= 27/11
 4. Andreas Øvsthus  22/4 treff +3= 25/4

Finfelt:   
 1. Jan Åge Thingvoll   27/18 treff +2= 29/18
 2. Trygve Djuvsland    27/19 treff +0= 27/19
 3. Sigve Haukenes        24/8 treff  +0= 24/8
 4. Tuva Kristine S.Våge 23/8 treff +0= 23/8

Vinner grovfelt: Sigmund Våge, gylt medalje og aksje i pokal
Vinner fintelt: Jan Åge Thingvoll, gylt medalje og aksje i pokal

Vestlandsstemnet 2018
 
Vestlandsstemna vart å år arrangert av Kvinnherad skyttarlag.
Fleire av laget sine skyttera deltok på stemnet, Vareld var også med å arrangerte stang og stupar på Midthølen. Beste resulatet av Vareld skyttarane sto Tuva Kristine for, ho skaut 30 treff på felten og hadde skive tre i finalen. Ho sto til med 12/5 og måtte ut i omskyting om andreplassen. Ho auka med 2 inner i omskytinga (12/7), men når Jonas Bjørke, Hardanger fekk 12/8 enda ho til slutt på ein flott 3 plass, gratulera med resultatet. Trygve var også kvalifisert til finalen med 29 treff. Dei andre resultata fin ein her15-skots pokalen og dugleiksmerkje
 
Søndag 24.juni vart det arrangert skyting om 15-skots pokalen og dugleiksmerkje på banen. Einar Tveit og Camilla fekk lik poengsum om 15-skots pokalen og dei vil skyta om ved ein seinare anledning. Laila var best på dugleiksmerkje 300m, ho får Gylt medalje og aksje i Våge´s pokal

15-skots pokalen:

1. Camilla Djuvsland       kl.1     150+1=151pt.
1. Einar Tveit                 kl.V73  149+2=151pt.
3. Trygve Djuvsland       kl.V65              149pt.
4. Andreas S. Våge        kl.Jr.    144+2=146pt.
5. Tuva Kristine S. Våge kl.R      141+4=145pt.
6. Øystein Kårstad         kl.3      140+3=143pt.
7. Andreas Øvsthus       kl.2                  141pt.
8. Daniel L. Onarheim    kl.Jr.    134+2=136pt.

Dugleiksmerkje 100m:

1. Trygve Djuvsland       kl.V65              245pt.
2. Einar Tveit                kl.V73              244pt.
3. Andreas S. Våge        kl.Jr.                237pt.
4. Tuva Kristine S. Våge kl.R                 235pt.
5. Daniel L. Onarheim    kl.Jr.                217pt.

Dugleiksmerkje 300m:

1. Laila M. Haukenes    kl.2      238+5=243pt. Gylt medalje og aksje i pokal
2. Trygve Djuvsland     kl.V65  220+20=240pt.
3. Camilla Djuvsland    kl.1                  237pt.
4. Andreas Øvsthus     kl.2       229+5=234pt.
5. Marie Haukenes      kl.1                   233pt.
6. Einar Kvamsdal       kl.2       226+5=231pt.
7. Kjell Lutro              kl.1                   217pt.

Skyttarlaget gratulera vinnarene denne helgen og takkar alle som møte på banen. 
Velkomen atteende ved eit seinare høve.
Styre.

Lagsmesterskap 2018
 
Jonsokeafta skaut ein lagstemne og arrangerte skytingensdag på Gjuvslandfetå.
Det var godt oppmøte av nye og meir røynde skyttara, totalt var da 20 stk som skaut i dag.
Øystein vart lagsmeister på 300m og Tuva Kristine på 100m. Begge får medalje og aksje i pokal.

300m 
1. Øystein Kårstad     kl.3           323+7=330pt. Gylt medalje, aksje i lagspokalen
2. Einar Kvamsdal      kl.2                      327pt.
3. Laila M. Haukenes  kl.2                      321pt.
4. Andereas Øvsthus  kl.2                      313pt.

Klasse 1.
1. Camilla Djuvsland                               244pt. Gylt medalje
2. Robert Årvik                                       237pt.
3. Kjell Lutro                                          224pt.
4. Marie Haukenes                                 184pt.

100m
1. Tuva Kristine S. Våge kl.R      242+5=247pt. Gylt medalje, aksje i lagspokalen
2. Andreas S. Våge        kl.Jr      241+5=246pt.
3. Einar B. Tveit            kl.V73   241+5=246pt.
4. Sigve Haukenes        kl.R       230+5=235pt.
5. Trygve Djuvsland      kl.V65              232pt.

Nybyrjar ungdom

Amalie B. Djuvsland                                  130pt.
Henriette Våge                                         132pt.
Martin H. Eikeland                                      97pt.
Jørn Haukenes                                         136pt.
Emma S. Rødal                                        119pt.
Asle Haukenes                                         140pt.

Nybyrja vaksen

Ingvil Sandvik                                            73pt

Skytehelg på Gjuvslandfetå.

Jonsoke helga vert da skytehelg på banen.

Laurdag startar skytinga kl.1000 på 100m og 300m. 
Da vert lagstemne og skytigens dag.

Søndag starter skytinga kl.1000.
Då skal da skytast 15 skot pokalen og dugleiksmerkje.

Laurdag 23.juni er det på dagen 131 år sida laget vart stifta, viss været vert bra legg me opp til grilling på kvelden.

Alle er hjertelig velkommen på banen denne helga.
StyretSigurd Våge 50 ganger til dugleiksmerkjet

Sigurd vart historisk då han skaut til dugleiksmerkje i gull for 50-tiende gang sist sesong. Han er den første som greide den bragden i Vareld.

Ein stolt Sigurd viser fram diplom og skjold.

Skyttarlaget gratulera så mykje.Vårpremieskyting
Søndag 19.april var det vårpremieskyting på Gjuvslandsfetå.
Vinnar på 100m vart Einar Tveit og på 300m vant Øystein Kårstad

100m:
1. Einar Tveit V73         239+5=244pt. gylt med.
2. Trygve Djuvsland V65         =239pt.
3. Andreas Øvsthus Jr.            =201pt.

300m:
1. Øystein Kårstad 3.    323+7=329pt.
2. Reidar Våge 4.                   =302pt.


Lagstemne felt
Palmelaurdag 24.mars vart da arrangert lagstemne på Gjuvslandfetå. Trygve vart lagsmeister på finfelt og Sigmund på grovfelt.

Finfelt:
1. Trygve Djuvsland V65  30/17
2. Andreas S. Våge Jr.     26/11
3. Sigve Haukenes R.       24/6
4. Tuva Kristine S. Våge   24/5

Nybyrjarar ungdom og vaksen
Jørn Haukenes NU            29/8
Asle Haukenes NU            26/2
Jostein Haukenes NV        25/12


Grov felt:
1. Sigmund Våge   4.           30/22
2. Einar Kvamsdal  2.           28/11
3. Per Arne Åkre    2.           27/12
4. Andreas S. Våge Jr.          22/6


Instruksjon og Vårpremie skyting
 
Søndag 29. april vert da Instruksjonskyting og Vårpremieskyting både på 100 og 300m. Alle unge og meir røynde skyttara er velkommen på skytebane på Gjuvslandfetå.Terminliste 2018
No ligg terminlista for 2018 i meny´en til venstre.
AMMO BESTILLING
Då nærmar det seg ny sesong og ammo bestilling står for døra.
Ta konktakt med Sigmund for bestilling.

Skjema herDugleiksmerke
 Skyting om dugleiksmerket på banen i dag.

Resultat:

1. Reidar Våge        241 pt med og aksje i pokal
2. Per Arne Åkre     236 pt
3. Einar Kvamsdal   234 pt
4. Trygve Djuvsland 231 pt
5. Laila Haukenes    230 pt

Klasse 1:

1. Camilla Djuvsland     236 pt
2. Marie Haukenes       223 pt

100m.

1. Sigve Haukenes      230 pt
2. Einar Tveit             225 pt

Aspiranter:

Ole Haukenes Eik         209 pt
Jørn Haukenes            213 pt
Martin Eikeland           174 pt
Asle Haukenes            219 ptSkytehelg er igang
Då har me avvikla Lagsmeiserskap og 15 skotspokalen.

Resultat:

Lagsmeiseterskap 300m:

1. Reidar Våge                  332 pt med og aksje i pokal
2. Einar Kvamsdal             327 pt
3. Per Arne Åkre               315 pt

kl 1.
Cammilla Djuvsland         337 pt

Lagsmeisterskap 100m:

1. Trygve Djuvsland         343 pt med aksje i pokal
2. Andreas Våge              322 pt
3. Tuva Våge                  319 pt
4. Andreas Øvsthus         306 pt

Resultat 15 skots pokalen:
1. Andreas Våge            149 pt Gylt med og aksje i pokal
2. Camilla Djuvsland      148 pt Sylv med
3. Trygve Djuvsland       147 pt
4. Einar Kvamsdal          146 pt
4. Sigurd Våge              146 pt
6. Tuva Våge                145 pt
7. Reidar Våge              142 pt
8. Per Arne Åkre           141 pt
9. Einar Tveit               140 pt
10. Andreas Øvsthus    133 pt


Andreas Våge og Einar Tveit skaut om om seier på 15 skotspokal 2016. Andreas vann og fekk aksje i pokal.

Instruksjonskyting og Vårpremie skyting 30 April

Den 30 april arrangerer me både instruksjonskyting og Vårpremieskyting på skytebanen. Håpar mange tar turen og prøver skyteferdigheitene.

Vel møtt.


Krinsstemna 2017
Krinsstemna i feltskyting gjekk føre seg på skytabanen (Finfelt) og i Våge (Grovfelt) den 1 april.
Det møtte totalt 29 skyttarar, dette må seiast å vera bra. På førehand hadde Vareld skyttararane samla inn mange gavepremiar slik at alle som stod til premie fekk gavepremie istaden for pengepremie.
Resultat ligg på mitt DFS

VIKTIG MELDING !!!!!!!
Alle som skal ha ammo til innandørsskyting og til feltsesongen må bestilla ammo no. 


Fristen er satt til 20 desember. Ammo vert utlevert ca 2 veker etter denne dato.

Gje Sigmund beskjed på sigmundvaage@hotmail.com snarast råd om type og mengde.

ÅRSMØTE 2016
Laurdag 19 november kl 11.00 vert det Årsmøte.
Møte vert halde på banen.

Saksliste

1. Årsmelding
2. Rekneskap
3. Val
4. Andre saker

Vel møtt

Stor skytehelg på banen
Då var den stora skytehelga over på banen. 15 skotspokalen, dugleiksmerke og lagsmeisterskap vart arrangert.

Resultat:

15 skotspokalen:

1. Einar Tveit          148 pt
1. Einar Kvamsdal    148 pt
1. Andreas Våge      148 pt
4. Signmund Våge    146 pt
5. Sigve Haukenes    146 pt
6. Andreas Øvsthus  145 pt
7. Øystein Kårstad   145 pt
8. Reidar Våge        144 pt
9. Sigurd Våge        143 pt
10. Trygve Djuvsland 140 pt
11. Tuva Kristine Våge 140 pt
12. Per Arne Åkre       136 pt
13. Nils Tore Skjelnes  130 pt

Det vert omskyting om 1 og andre plassen på eit seinare tidspunkt.

Dugleiksmerke.

100m

1. Andreas Våge       249 pt
2. Einar Tveit            242 pt
3. Tuva Kristine Våge 236 pt
4. Sigurd Våge          236 pt
5. Andreas Øvsthus    231 pt
6. Sigve Haukenes     229 pt
7. Nils Tore Skjelnes   178 pt

300m

1. Reidar Våge             230 + 10 = 240 pt
2. Trygve Djuvsland     229 + 10 = 239 pt
3. Per Arne Åkre          231 +  5  = 236 pt
4. Øystein Kårstad       226 + 10 = 236 pt
5. Sigmund Våge        230  + 5  = 236 pt
6. Einar Kvamsdal       223 + 5  = 228 pt

Reidar får aksje i pokal og medalje


Lagsmeisterskap

100m

1. Andreas Våge         250 pt
2. Tuva Kristine Våge  232 pt
3. Sigve Haukenes      224 pt

Andreas vann får aksje i pokal og emaljert gylt medalje.


300m.

1. Trygve Djuvsland       227 + 98 + 14 = 339 pt
2. Laila Haukenes          235 + 95 +  7  = 337 pt
3. Sigmund Våge          230 + 99 +  7   = 336 pt
4. Per Arne Åkre          235  + 92 + 7   = 334 pt
5. Reidar Våge            224  + 96  + 14 = 334 pt
6. Einar Kvamsdal       230  + 92  + 7  = 329 pt
7. Øystein Kårstad      233 pt ikkje omgang

Trygve vann og får aksje i pokal og emaljert gylt medlaje.


NY DATO: Jaktfeltskyting
Jaktfelskyting vert sett opp sundag 19 juni. Me arrangere den på skytebanen. Det er aksje i pokal til vinnar og medalje til dei 3 beste(gull,sølv og bronse). I tilleg vert det  ein konkurranse på vår nye pop-up og løpande elg bane. Fin premie til bestemann.mvh
Jegerutvalet 

Vårpremieskyting
Sundag 24 april vart det arr vårpremieskyting på banen. Det var sol,men ein kald trekk.

Resultat:

300m:

1. Trygve Djuvsland     234 + 98 = 332 pt + 7
2. Reidar Våge             231 + 98 = 329 pt + 7
3. Per Arne Åkre         227 + 96 = 323 pt 
4. Einar Kvamsdal        215 pt
5. Øystein Kårstad      214 pt

100m

Sigve Haukenes                     231 pt
Tuva Kristine Våge              226 ptLagsmeisterskap i Terrengskyting
Påskeafta vart det arrangert lagsmeisterskap i terrengskyting på skytebanen.

Resultat grovfelt:
1. Reidar Våge                                          27/5
2. Per Arne Åkre              25/10 + 1            26/10
3. Trygve Djuvsland                                  22/9
4. Einar Kvmsdal              19/6 + 1           20/6

Reidar vann og får aksje og gylt med.

Resultat finfelt:
1. Einar Tveit                              28/10
2. Sigurd Våge                            28/10
3. Andreas Øvsthus                   27/16
Aspirant
Sigve Haukenes                          21/9

Einar vann og får sin tredje aksje og pokall til odel og eiga og gylt medalje.


Terminliste 2016
Ny sesong  på Gjuvslandsfetå skytearena står for døra. Ny rykande fersk terminliste ligg i menyen til venstre. Velkommen på skytebanen

Styret 

Nye rutiner ved ammunisjonssalg
Frå sesongen 2016 vil me ha nye rutiner ifm ammunisjonssalg. Det kan bestillast ammunisjon 3 ganger pr år. Fastlagt skjema skal brukast og mailast til ammunisjonsforvaltar innan nedanfor nemnte fristar. Årsaka til dette er at skyttarlaget skal sleppa å ha eit høgt ammunisjonslager til ei kvar tid.
Det vil vera 3 fristar for bestilling i år: 1 mars, 1 mai og 1 juli.
 
Dette gjeld i fyrste omgang ikkje jaktammunisjon, der vil ein prøva å ha eit lager med både heil mantel og blyspiss i kalibrane 6,5 308 og 30.06.
 
Skjema finn du her.

Prisar finn du her.

Årsmøte 2015
Årsmøte 2015 vart avhalde laurdag 24 oktober kl 11.30 i Skyttarhuset.
 
Saker:
1. Årsmelding her.
2. Rekneskap her og her
3. Val: sjå i menyen om oss til venstre.
4. Medlemspengar. Økt frå 250,- til 300 for vaksne og frå 100m til 150,- for ungdom.
 
Andre saker som var oppe var, subsidiar, ammonusjonslager, miniatyrskytebane.
 
Møtet slutt kl 13.15
 
 
 
 

SKYTINGENS DAG 2015
Sundag 6 september kl 12.00 arrangerer me Skytingens Dag. Alle er hjarteleg velkommne til vårt flotte skyteanlegg på Gjuvslandsfetå. Det vert gratis skyting på 100m med cal 22. Det vil vera rutinerte skyttarar som instruktørar.  Alle som deltar vil få premie.
Både gamle og unge kan delta.
 
Det vil bli servert blant anna vaffler, kaffi og saft.
 
Håpar mange tar turen for ein hyggeleg dag på skytebanen

Krinstemna 2015 er avslutta
Vareld kom frå arrangemente av Krinstemna på ein fin måte. Det var skyfri himmel, men til tider litt vind frå nord.
 
Resultatlister ligg under:
 
Kl 2 og Kl 3-5 her.
 
Kl R,ER,J V65 og V73 her.
 
Stangresultat her.
 
Lagskytinger her , her og her
 
Vinnar av A Tveitens pokal vart Harald Brekke med 96 pt + 22 treff på stangen. Harald vann og stangmedalja etter omskyting med evigunge Trygve frå arrangørlaget.
 
Takk til alle skyttarane som tok turen til Varaldsøy denne fine sundag og gjorde krinstemna til ei minnerik og god stemna. Ein stor takk til søskena Sollesnes for god hjelp under arrangementet.
 
 
 
 

Krinstemna 2015
No nermar det seg Krinsstemna 2015. Det er pt 41 påmeldte det er me veldig fornøyde med.
 
Vareld sine skyttarar skyt på laurdag kl 10, både innleiande og Stang. Banen er "velsmurt" og klar !!!
 
Estimat på tidsskjema her.
 
Arbeidsfordeling her.
 
 

Jaktfeltpokalen
Jaktfeltpokalen vart som vanleg arrangert. Det møtte opp 9 skyttarar. Det vart visst veldig mykje bra skyting.
 
Resultat:
1. Sander Haukenes         25/19  Gylt med og aksje i pok.
2. Morten Solsvik            25/11  Sylv med
3. Christian Haukenes      24/16 Bronse med
4. Odd Harald Årvik       24/15
5. Erling Skjelnes            24/9
6. Per Arne Åkre           23/16
7. Trygve Kvamme        22/11
8. Kjell Lutro                 21/14
9. Magne Våge              21/13
       

Vårpremieskyting 2015
På årets vårpremieskyting møtte det opp berre 1 stk i klasseførte skyttarar, denne vart avlyst, men på 100m møtte det opp 2 mann.
 
Resultat:
 
1. Einar B Tveit                      238 pt
2. Andreas Øvsthus               226 pt
 
 

15 skotspokalen, Olavs pokalen og Dugleiksmerke

2 pinsedag vart det arrangert skyting om 3 pokalar på banen:

15 skotspokalen:

1. Einar Tveit   148 + 2 =     150 pt

2. Reidar Våge 143 + 3 =     146 pt

2. Per Arne Åkre                   146 pt

4. Trygve Djuvsland              145 pt

5. Andreas Øvsthus 142 + 2 = 144 pt
6. Einar Kvamsdal               143 pt
7. Håvard Øvsthus               142 pt
8. Sigmund Våge 140 + 1 = 141 pt
9. Erling Skjelnes                 133 pt
10. Andreas Våge                 129 pt 
 
Einar frå medalje og aksje i pokal. Per Arne og Reidar må skyt om. Vinnar vil får sylv medalje 
 
Olavs Pokalen:
 
1. Håvard Øvsthus                   171 pt
2. Einar Kvamsdal 158 + 7 =  165 pt
3. Reidar Våge  155 + 4      =  159 pt
4. Sigmund Våge 152 + 1   =  153 pt
 
Håvard får gylt medalje. Einar får sølv stjerne
 
Dugleiksmerke:
 
300m:
 
1. Einar Kvamsdal   240 + 5 = 245 pt
2. Sigmund Våge     238 + 5 = 243 pt
3. Reidar Våge         229 + 10 = 239 pt
4. Trygve Djuvsland 229 + 10 = 239 pt
5. Per Arne Åkre 229 + 5       =  236 pt
6. Håvard Øvsthus                  =  213 pt
 
Einar Kvamsdal får gylt medalje og sin fyrste aksje i Skyttarane Våge`s pokal
 
100m:
 
1. Andreas Øvsthus             241 pt
2. Einar Tveit                      239 pt
3. Andreas Våge                 229 pt
 
Aspirant:
 
Tuva Kristine S Våge    223 pt
Sigve Haukenes             232 pt
 
 

Lagsmeisterskap 2015

16 mai vart det arrangert lagsmeisterskap på banen. Pga problem med elektronikken vart all skyting arrangert på 100m.

 

Resultat:

 

100m

1. Sigurd Våge 242 pt

2. Andreas Øvsthus 241 pt

3. Einar Tveit 239 pt

Sigurd får medlaje og aksje i pokal 

1. Trygve Djuvsland      245 + 99 = 344 + 7 = 351

2. Reidar Våge        236 + 100 = 336 + 7 = 343
 
3. Øystein Kårstad 238 + 100 = 338 pt
 
KL 1:
 
Kjell Lutro 242 + 93 = 335 pt
 
Trygve får medalje og aksje i Æresmedlemspokalen II

Endring i Terminliste
Det er gjort nokre små endringer i terminlista, sjå meny til venstre

Lagsmeisterskap i feltskyting 2015

Det vart tradisjonen tru arrangert lagsmeisterskap i grovfelt (påskeafta) og finfelt (2. påskedag) på skytebanen.

Resultat.

1. Sigmund Våge 29/24  Aksje i nyoppsett pokal og medalje

2. Reidar Våge  29/16

3. Trygve Djuvsland 27/11

4. Einar Kvamsdal 26/15


Finfelt:

1 Andreas Øvsthus 30/15 aksje i pokal og gylt medalje

2. Andreas Våge 29/15Alle resultat er inklusive respit.Årsmøte 2014
Årsmøte for 2014 vart halde i skyttarhuset laurdag 6 desember  kl 16.00
 
Saker som var oppe, med korte oppsummeringar:
 
1. Årsmelding her.
2. Rekneskap. Graderte opplysningar
3. Val: Sjå i fana "OM OSS" til venstre
4. Medlemspengar. Uendra
5. Vurdere innkjøp av enkel "løpande elg bane"
 
 

DUGNAD 15 OG 16 AUGUST
Her kan du lesa om den tidlegare annonserte dugnad.Dugleiksmeisterskap, 15 skots og Olavs Pokal 2014
1 juni var det skyting om 3 ulike pokalar. Det vart ein jamn kamp om aksjar og medaljer. Jamnast vart det om Skyttarane Våge`s pokal som går på dugleiksmerket på 300m. Her vann Reidar med 2 inner på Trygve. Øystein var sterkast på 15 skotspokalen og sikra seg ein aksje her. På Olavs pokalen låg Øystein gått an, men vart sein med det siste skotet på omgangen og standplassleiar strauk skotet. Einar vart best på dugleiksmerket på 100m.
 
Resultat:
 
Dugleiksmerket:
 
100m:
 
1. Einar Tveit            242 pt Gylt med
2. Andreas Våge        238 pt
3. Andreas Øvsthus    235 pt
 
300m:
 
1. Reidar Våge          231 + 5 = 236 pt 2 dre ak  Gylt med.
2. Trygve Djuvsland   231 + 5 = 236 pt
3. Øystein Kårstad               = 229 pt
4. Per Arne Åkre                  = 219 pt
 
kl 1:
1. Kjell Lutro                       = 240 pt
 
 
15 skotspokalen:
 
1. Øystein Kårstad     148 + 1 = 149 pt Aksj i pok Gylt med
2. Trygve Djuvsland              = 148 pt Sylv medalje
3. Andreas Øvsthus   145 + 2 = 147 pt
4. Andreas Våge       143 + 4 = 147 pt
5. Kjell Lutro            145 + 1 = 146 pt
6. Einar Tveit           144 + 1 = 146 pt
7. Per Arne Åkre                  = 145 pt
8. Reidar Våge         125 + 3 = 128 pt (låg att med 2 skot på ståande) 
 
Olavs pokalen:
 
1. Reidar Våge          162 + 3 = 165 pt Gylt medalje
2. Trygve Djuvsland   157 + 3 = 160 pt Sylv stjerne
3. Øystein Kårstad                = 157 pt
   

Lagsmeistetrskap 2014
Laurdag 31 mai var det lagsmeisterskap på banen. Det var litt få deltakara men me kåra 2 verdige vinnarar. På 300m vann Trygve Djuvsland med 322 pt. Han fekk sin 3.dje aksje i Æresmedlemspokalen og tok den til odel og eiga. Han får og emaljert medalje. På 100m vann Einar Tveit med 244 poeng med 5 poeng, Sigurd nr 2 med 247 pt på 3 dje plass kom den fremadstormande eldre rekrutt frå "Hauen".
 
Resultat:
 
100 m:
 
1. Einar Tveit              244 + 5 = 249 pt. Emaljert medalje og 2.dre akjse i pokal
2. Sigurd Våge            242 + 5 = 247 pt
3. Andreas Øvsthus                 = 246 pt
4. Andreas Våge          229 + 5 = 234 pt
 
300 m:
 
1. Trygve Djuvsland    230 + 92 = 322 pt Emaljert medalje og 3 dje aksje i pokal
2. Reidar Våge           230 + 91 = 321 pt
 
 

Mange interne skytinger til helga 31 mai og 1 juni
Det er 4 interne stemner som skal avviklast fystkommande helg.

Me startar opp med lagsmeisterskap på laurdag.
Me byrjar på 100 meter kl 12. På 300 m byrgjar me kl 14.00

På sundag er det klart for skyting om Dugleiksmerket, Olavs pokalen og 15 skotspokalen.
Me startar med Dugleiksmerket på 300 meter kl 10.
Dugleiksmerket på 100m startar kl 12. Når det er over skyt me om 15 skotspokalen og Olavs pokalen til slutt.

Vonar at mange tek turen på skytebanen denne helga.


Styret.Jaktfeltskyting 2014
Overaskande seier til Christian Haukenes på årets Jaktfeltskyting
9 jegrar møtte opp til skyting om jaktfelt pokalen og 3 medaljer. Det vart synt mykje god skyting. Christian, Magne og Kjell stakk av med medaljene.

Resultat:

1. Christian Haukenes    25/16 aksje i pokal og gylt med
2. Magne Våge             23/18 sylv med
3. Kjell LUtro                23/14 bronse med
4. Erling Skjelnes          22/12
5. Morten Solsvik          21/12
6. Per Magne Enes        21/11
7. Per Arne Åkre           21/10
8. Nils Jakob Tveit        20/9
9. Trygve Kvamme        12/4


Vårpremieskyting 2014
Laurdag 26 april var det vårpremieskyting på banen. Trygve og Einar vann hhv Utflyttarpokalen og 100m Utflyttarpokalen måtte skytast på 100 m avd kabelbrudd til 300m.
 
Resultat
 
100m:
 
1. Einar Tveit                  240 pt
2. Sigurd Våge                239 pt
3. Andreas Øvsthus          229 pt
4. Lena Johannessen        169 pt
 
Utflyttarpokalen:
 
1. Trygve Djuvsland          342 pt  + 7 = 349 pt
2. Reidar Våge                  334 pt + 7 = 341 pt
3. Øystein Kårstad                            = 340 pt
4. Per Arne Åkre                               = 335 pt

Lagsmeisterskap Finfelt 2014
Fredag 25 april var det finfeltskyting på skytebanen.
Einar Tveit vart lagsmeister og får gylt medalje og aksje i pokal.
 
Resultat:
 
1. Einar Tveit                 27/16
2. Sigurd Våge                26/8
3. Andreas Øvsthus          23/6

Lagsmeisterskap i Grovfelt 2014
Tradisjonen tru vart det arrangert Grovfelt meisterskap på Påskeafta. Me skaut på 5 ulike hald på skytebanen. Det var ein kamp mellom brødrene Våge, der Reidar stakk av med seieren. Dermed fekk han sin 3 askje i Mowi II pokalen og tok den til odel og eiga.
 
Resultat:
 
1. Reidar Våge        30/19 + 1 = 31/19 Gylt med+aks i pokal
2. Sigmund Våge                   = 29/19
3. Trygve Djuvsland 27/16 + 1 = 28/16
4. Einar Kvamsdal   26/13 + 2  = 28/13
 
Kl 1:
 
1. Paul Arne V Gjuvsland     28/7  Gylt med
2. Trond Einar Kvamsdal      16/6
3. Daniel Kvamsdal             13/5
 
Jeger:
 
1. Christian Haukenes    21/5
2. Sander Haukenes      14/6
 

Skytesesongen er i gang
Rykande fersk terminliste ligg i menyen åt venster.

ÅRSMØTE 2013
Årsmøte for 2013 vert halde i skyttarhuset laurdag 23 november kl 16.00
 
Saker:
Årsmelding
Rekneskap
Val
Innkomne saker
 
Saker som skal takast opp må vera styret i hende innan 16 november.
 
Styret

Skytingens Dag 2013
Skytingens dag vart arrangert på skytebanen den 18 august, det vart eit kjempeflott oppmøte med 36 stk som skaut. Alle som ynskte fekk lov å prøva å skyta 15 skot på 100m med salong gevær. Gratis ammo vart delt ut og veiledning frå rutinerte skyttarar vart utført. Me serverte gratis pølse, kaker, vaffler, saft og kaffi til dei framøttes store glede.
Me er veldig glade for den responsen me fekk på årets Skytingens Dag og me lovar at me til neste år skal laga eit enda betre opplegg rundt denn artige dagen på skytebanen.
Me ser at me har mange flinke talent innanfor skytesporten på Varaldsøy og me gler oss til å ta fatt på vidare opplæring av dei.
 
 
 Resultat her

Lagsmeisterskap 2013
Laurdag 22 juni var det lagsmeisterskap på banen. Det møtte 3 stk på 100m og 5 stk på 300m. Det vart ein spennande batalje på 300m. Per Arne låg godt an til å vinna før omgang, men eit skot med lite krut i ødela dagen for han. Då vart det Reidar som vannt.
 
Resultat:
 
100m
 
Sigurd Våge                146 + 96 = 242
Einar Tveit                  145 + 94 = 239
Andreas Våge            131 + 89 = 220
 
300m
 
Reidar Våge             236 + 95 = 331 + 7 = 338
Trygve Djuvsland      234 + 91 = 326 + 7 = 333
Øystein Kårstad       233 + 98 = 331
Per Arne Åkre          239 + 83 = 322 + 7 = 329
Laila M Haukenes      222 + 87 = 309 + 7 = 309
 
I tilleg til dette var det 3 aspirantar som prøvde seg:
 
Sigve Haukenes      169 pt
Lena Johannessen  181 pt
Ole H Eik               200 pt
 
 

3 Interne skytingar i dag !!!
Me starta med Dugleiksmerke på både 100m og 300m.
 
Resultat 100m
 
Einar B Tveit           242 pt
Andreas Øvsthus     225 pt
Andreas S Våge       221 pt
 
Resultat 300m
 
Reidar Våge            237 + 5  = 242 pt
Sigmund Våge                           238 pt
Per Arne Åkre        228 + 5  = 233 pt
Trygve Djuvsland  224  +  5 = 229 pt
 
Reidar Våge fekk sin   aksje i Skyttaranes Våge pokal
 
 
Så forstette me med 15 skotspokalen, denne vart spennande fordi det måtte omskyting til. Einar B vann etter omskyting med Per Arne.
 
 
Einar B Tveit           147 + 2 = 149
Per Arne Åkre                          149
Trygve Djuvsland                     148
Reidar Våge            145 + 3 = 148
Sigmund Våge         146 + 1 = 147
Andreas Våge         140 + 4 = 144
Andreas Øvsthus    138 + 2 = 140
 
 
Etter dette vart det skote om Olavs Pokalen
 
Sigmund Våge          173 + 1 = 174
Reidar Våge             159 + 4 = 163
Trygve Djuvsland    155 + 4 = 159
Einar B Tveit            152 + 3 = 155
 
Sigmund vann pokal og får gylt medalje.

Vårpremieskyting 2013
Då er også baneskytinga i gang.
 
Det møtte opp 7 skyttarar til vårpremieskyting.
 
Resultat:
 
300m:
 
1. Per Arne Åkre       237 + 96 = 333
2. Trygve Djuvsland  230 + 97 = 327
3. Øystein Kårstad    230 ikkje omgang
 
100m:
 
1 Einar B Tveit        233
   Helge Øvsthus     208
   Erlend Øvsthus    207
   Andreas Øvsthus  200

Terminliste 2013
No er terminliste for 2013 lagt ut i menyen til venstre.
 
Me håpar at mange kjem på skytebanen i løpet av året.
 
Er det spørsmål om skyting er det berre å ta kontakt med ein av oss i styret, sjå under om oss i menyen til venstre.

Lagsmeisterskap i Grovfelt
Då va me igång med skytingsesongen 2013
 
På påskeafta møttes me for skyting om lagsmeisterskap i grovfelt.
Det møtte 6 skyttarara
 
Resultat:
 
Sigmund               30/21
Reidar                  29/14   1 i respit
Øystein                28/18
Einar                    28/15   2 i respit
Trygve                26/16   1 i respit
 
kl 1.
 
Daniel                  17/6
 
 
Årsmøte vert halde på skytebanen laurdag 24 nov. 2012 kl 17.00
 
Vanlege årsmøte saker
 
Enkel servering

Korrigert terminliste
I og med at jakta startar 1 september iår, har me korrigert litt på terminlista. Dette fordi me ikkje ynskjer organisert skyting på skytebanen i jaktperioden.
 
Ny terminliste ligg i menyen til venstre.
 
Her ein ein link som kan vera nyttig for alle jegrar å lesa igjennom.
 

3 pokalskyting på Pinseafta
Det vart skote om 3 ulike pokalar på pinseafta. Trygve vann aksje i alle 3 pokalane.
 
Resultat 15 skotspokalen:
 
1. Trygve Djuvsland    148
2. Reidar Våge            146
2. Einar Tveit               146
4. Sigurd Våge             143
5. Per Arne Åkre          142
5 Øystein Kårstad        142
7. Einbr Kvamsdal        140
 
Resultat Olav`s / Veteran pokalen
 
 
1. Trygve Djuvsland     171
2. Reidar Våge              161
2. Øystein Kårstad        161
4. Einar Tveit                 158
5. Einar Kvamsdal          155
 
 
Resultat Skyttarane Våge`s pokal (Dugleiksmerke)
 
1. Trygve Djuvsland             236
2. Øystein Kårstad               235
3. Reidar Våge                     229
4. Einar Kvamsdal                226
5. Per Arne Åkre                  216
 
 
Resultat dugleiksmerke 100m
 
Einar Tveit                       242
Sigurd Våge                     235
Andreas S. Våge             238
 
 

Vårpremieskyting 2012
Søndag 29 april var det vårpremieskyting på både 100 og 300m. Det møtte opp mange unge flinke aspiranter.
 
Her er resultat:
 
100m
 
Aspirant:
 
Andreas Våge           235 p
Andreas Øvsthus      235 p
Nils Tore Skjelnes      217 p
Helge Øvsthus          200 p
Ida Marie Skjelnes    195 p
Sigve Haukenes        171 p
Bjørn Olav Kjærland   162 p
Erlend Øvsthus         138 p
 
 
Eldre rekrutt:
 
Sander Haukenes       233 p
 
Veteraner:
 
Einar Tveit              243 p
Sigurd Våge            237 p
 
300m
 
Reidar Våge              229 + 99 = 328 + 7 = 335 p
Sigmund Våge           235 + 97 =               332 p
 
 

Instruksjonsskyting
Søndag 22 april var det instruksjonsskyting på banen. Det møtte 9 talentfulle skyttarar. Det såg ut som dei hadde ei kjekk stund og me håpar at dei kjem snart attende.
 
Resultat her
 
Me håpar at alle tar turen på banen neste søndag (29 april) kl 12.00. Då er det nemleg vårpremieskyting.
 

Lagsmeisterskap Grovfelt
Tradisjonen tru vart det arrangert lagsmeisterskap i grovfelt på påskeafta. Skytinga vart halden på skytebanen.
 
Resultat:
 
 
Kl 2-5 og V55
 
Reidar Våge                29/16 Gylt med og aksje i pokal
Trygve Djuvsland         27/14 Sølv med
Einar Kvamsdal            26/8
Per Arne Åkre              25/9
Øystein Kårstad           24/8
 
Kl 1
 
Daniel Kvamsdal            27/5 Gylt med
Trond Einar Kvamsdal     26/11

125 års jubileum
Vareld er 125 år i år. Me skal ha ein feiring av dette den 23 juni. Det vert skyting på banen frå kl 10 til utpå ettermiddaggen. Om kvelden møtest me i ungdomshuset kl 20 for fest. Der vert det mat, premieutdeling og dans. Me kjem til å invitera tidlegare skyttarar i Vareld og me vil invitera skyttarar frå nabo laga i krinsen.
 
Program for dette er under utarbeiding og vil bli lagt ut på sida når det er ferdig.
 
Styret

Dugnad 31 mars.
På styremøte den 3 februar vart det vedteke at me skulle ha ein dugnadsdag den 31 mars på banen. Då er det opprydding i skyttarhus, klargjering av elektronikk på 100m og 300m i tilleg til stangfigurar som skal gjerast. I tilleg skal gjerde mellom standplass og skyttarhus ferdigstillast. Arbeidsliste med ansvarsområde vert utarbeida og sendt ut.
 
 
Styret 

Terminliste 2012
Terminliste for 2012 ligg til venstre i menyen.

Årsmøte
 
Årsmøte
 
Laurdag 19.11.11 kl 1800
Skyttarhuset på Gjuvslandsfeta
Vanlege Årsmøtesaker
Saker må vere styret i hende den 14.11.11
Vel møtt!                                             

Haukelistemna 2011
Haukelistemna 2011 er over resultat under:
 
Stang her
Stupar her
 
Grovfelt og finfelt her.
 
 

Interne skytingar
Me har gjennomføret eindel interne skytingar:
 
Vårpremieskyting 300m:
 
Her vann Trygve med 247 pt, Reidar fekk 238, Øystein 230 og Per Arne 229.
 
Vårepremieskyting 100m måtte avbrytast då me fekk problem med elektronikken. Resultat her.
 
Lagsmeisterskap grovfelt vert arrangert på skytebanen påskafta. Her vann ikkje uventa Reidar med 30/18, føre Trygve med 26/11. Øystein fekk 23/10 og Per Arne 18/7
 
Lagsmeisterskap finfelt vart arrangert 2.påskedag. Her vann Einar B med 29/22 og Sigurd fekk 26/10

Instruksjonskyting
Då er sesongen i gong på skytebanen. Me starta med instruksjonskyting laurdag 15 april. Det møtte 4 unge lovande skyttarar som gjorde det bra, imorgon kl 12 vert det vårpremieskyting både på 300m og 100m.
 
 

Krinstemna Felt
Vareld Skyttarlag har arrangert krinstemna i felt. Stemna vart arrangert i Våge med påmelding i skulen. Det var og stangskyting, den vart arrangert på flunkande nye elektroniske figurar. Sigmund Våge vart for tredje år på rad krinsmeister på Grovfelt denne gongen med sterke 30/26. Han vann og stangen med 23 treff, rangert føre ein snurrt bror. Trygve Djuvsland vann kl V55 med 27/11.
På finfelten vart det visst mykje god skyting. Veterane Leiv Lirhus og Nils Lysen gjorde ingen feil og vann sine klassar, det samme kan seiast om ungdommane Silje Flotve og Harald Brekke. Andreas Brekke vann kl R.
 
Resultat her
 
Premie finfelt her
 
Premie grovfelt her
 
Premie stang her
 
Sjølv om det berre var 20 tilreisande til øynå på denne dagen såg det ut som dei likte opplegget her hjå oss. Me takkar for frammøte og yn skje velkommen attende ved eit seinare høve
 
 

Sjå her
ÅRSMØTE 2010
 
Det var Årsmøte på skytebanen Laurdag 27 november. Det var få som møtte opp, men dei som var der hadde ei hyggeleg stund med gjennomgang av årsmelding, rekneskap og andre saker. Me hadde protokollen frå 1910 med oss og det viste seg at i 1910 vart bestefar til årets lagsmeister (Trygve) også lagsmeister. Ellers skulle dei også for 100 år sidan fiksa på skyttargravene. Eit års medlemskap kosta kr 1,00. Det var artig å sjå tilbake.
 
Det vart ein diskusjon rundt respitordning, dette fekk styre fullmakt til å gjennomgå og setja opp ny ordning.
 
Legg ved ein del saker frå årsmøte 2010:
 
Årsmelding her.
 
Rekneskap her.
 
Val her.
 
Det vert konstituerande styremøte i romjula.
 
Leiaren.
 

Trygve Noregsmeister !!!!!!
Ein heiagjeng frå Vareld var tilstades og såg når Trygve sprang inn til ein overlegen seier i NM i Skogsløp med skyting under Landskyttarstemna på Elverum. Trygve sprang ut i tet klasse V55 og økte forspranget med mange minuttar ute i den knappe 6 km lange løypa. Han kom imål som suveren vinnar. Dette var ein kjempe prestasjon. Heila øynå er stolt over vår nybakte Noregsmeister. GRATULERAR !!!!
Resultat her
 
Når det gjeld andre prestasjonar på LS, kan me vel ikkje seia oss nøgde, men me vart einige om at på Krinstemna og Samlagstemna skal me forsyna oss grovt av gavepremie bordet....

Dugleiksmesterskap utsatt
Skytinga om dugleiksmerke som skulle vore den 19 juni må av ulike grunnar utsetjast. Me vil avvikla det i forbindelse med Lagsmeisterskapen.

Terminliste 2010
Ny revidert terminliste kan du sjå på menyen til venstre

Sesongen 2010 er i gong !!!!
Ja ja då va me i gong då.....
Sesongen startar opp som vanleg med skyting på Påskeafta med lagsmeisterskap grovfelt. Denne vert arrangert i Våge med påmelding kl 12-13. På andre påskedag er det lagsmeisterskap finfelt, denn vert på skytebanen med påmelding kl 13. Vel møtt og lukke til med sesongen !!!!!!
 
NB!! Terminliste ligg i menyen til Venstre
Årsmøte
 
Det vert årsmøte på skytebanen laurdag 28 november kl 17. Vanlege årsmøte saker- Forslag må vera styret i hende 20 november. Det vert servert kaffi og noko å bita i.
 
Reidar

Lagsmeisterskap
Det møtte totalt 13 stk opp på banen for skyting om lagsmeisterskap. Det var fint skytevær og mange gode resultat.
Me dette er sesongen 2009 over, me vonar at alle skyttarane set igjen me mange fine minner frå i år. Det kunne høyrast etter skytinga at treningsviljen til vinteren er på topp, så me forventar endå meir premiar til Vareld Skyttarane til neste år. Takk for iår.
 
 
 Her er resultata. 

Resultat Krinstemna 2009
Krinstemna er no over, Liv Sollesnes vart krinsmeister i kl 3-5. Nils Lothe, Johan Linga, Arne Berge, Niclas Øye, Åsne Skår og Silje Flotve kan og kalla seg krinsmeisterar. Arrangementen gjekk veldig  bra, me god planlegging i forkant vart og tidsplanen halden. Totalt deltok det 23 stk på 100m og 40 stk på 300m. Det vart delt ut tilsaman 36 gåvepremiar. Liv Sollesnes var heldig og vann bordet som var gitt av Kleppe Møbler. Dette vart trekt ut blant alle deltakarane på stemna.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krinstemna Bane 2009
Vareld skal som kjent arrangera Krinsstemna i bane på Lyse banen i Tørvikbygd. Me vonar på at det vert eit godt stemna og at mange skyttarar vel å møta opp. Det skal skytast fullt meisterskap og sjølvsagt skal det kårast ein stangvinnar.
 
Innbjodinga ligg i menyen til høgre tilliks med ei foreløbig mannskapsliste.

Skytingens Dag
15 skyttarar møtte opp på skytebanen på Skytingens Dag 7 juni. Det vart synt mykje god skyting. Været var strålande og folket koste seg med brus og kaffi og nydelege vafflar. Det var spessielt mange unge som kom dette året og det er gledeleg for rekrutteringa i laget.
Resultat er i menyen til venstre.

DUGNAD LAURDAG 25 APRIL
Laurdag 25 april vert det dugnad på skytebanen. Me håpar at mange tar turen og er med å hjelper til på vårdugnaden. Dette er ei førebels arbeidsliste:
 
1. Flytte utstyr frå Gamleskule til Container
2. Vaska/Rydda Skyttarhuset utvendig og innvendig
3. Setja opp gjerde mellom skyttarhus og standplass
4. Laga speakerbu til 300m 
 
Me startar opp kl 09.00 og jobbar til utpå ettermiddagen, så tar me ei samling i skyttarhuset om kvelden for dei som har vore med.

Braksuksess på Påskebingo
Det var stort oppmøte på Bingoen, over 100 personar benka seg i 2 spennande timar. Me selde ut alle bingobretta i kvar einaste omgang. Overskuddet vart på 10800 kr. Dette er me kjempefornøyde med. Me takkar alle frammøtte for støtta og ynsker dei ei fortsatt god påske og velkommen igjen til neste år. Me spelte 4 omganger og hadde 4 hovedgevinstar. Åse Kvamsdal vann matkorg, Mariann Haukås vann 800 kr, Simen S Revheim vann redningsvest og Magnhild Dybsland vann kr 1200. Skyttarlaget lyt få takk sine sponsorer: Marine Harvest, Eide Fjordbruk, Sparebank1 Kvinnherad og Eidesvik.

Hus 100 m grav ferdig !!!!!
Magne og Kjell er ferdige med huset ved 100 m grava. Det ser veldig bra ut og me takkar dei to karane for meget godt utført arbeid.
Sjå billedalbum for bilder av praktbygget.
 
 
 

Melding frå Norsk Tipping:
 
Vareld skytterlag er med i grasrotandelen.
 
Grasrotandelen
Fra 1 mars 2009 kan du som spiller hos Norsk Tipping bestemme hvilket lag i lokalmiljøet som skal motta inntil fem prosent av det beløpet du spiller for. Grasrotandelen går ikke utover innsatsen eller premien din, men kommer i tillegg til det du spiller for. Ver rask og registrer deg på PC Mobil eller kommisjonær. Sjå grasrotandelen.no for meir info

Godt Nytt År
Skyttarlaget vil få ynskja alle medlemmene sine eit godt nytt år. Me vonar at 2009 vil bli eit aktivt og sportsleg bra år. Det nye styret vil snart samla seg for å legga ein slagplan for året. Dette vil innbefatte: innandørskyting, vedlikehald av banen, bygging hus 100m. plan for 300m grav +++. Terminlista er underutarbeiding og vil bli lagt ut snart på sida vår. Styresammensetting for 2009 kan du sjå under menyen "Om oss".
 
Lukke til i 2009 sesongen.
 
Styret

Lagsmeisterskap 2008
 
Gratulera Fredrik, 350 poeng !!!!!! 
 
Kjempeskyting av Fredrik på Lagsmeisterskapen.
Fredrik skaut fullt hus 350 poeng med 26 inner på lagsmeisterskapen. Han blir dermed fyrste medlem i 350-klubben frå Vareld.
Heilt utan trening og konkurranser i år imponerte Fredrik tilskodarane med glitrande skyting frå start til slutt. Han opna med 250 poeng med 19 innertiarar og etter omgangen med 100 poeng med 7 inner kunne ei stolt mor sleppa jubelen laus.
 
For andre resultat sjå i menyen til venstre under resultater.

Haukelistemna 2008
Reidar vart Haukelimeister i stang. Han smelte til 13+16=29 treff med AG3. Han vann med 1 treff før Harald Tandberg. Harald Tandberg vann stupar med 6,86. Tor Harald Lund vart Haukelimeister med 36/112, føre Harald Tandberg med 36/111. 
 
Sjå resultat her.
 
Stang her.
 
Stupar her.
 
Premielister og reportasje vil komme på Hardanger og Voss si webside om nokre dagar.

Skytingens Dag
 
Har du lyst til å prøva skytesporten?
 
Då må du nytta sjansen på Sundag 18. mai klokka 15.00. Då ynskjer Vareld skyttarlag folk i alle aldrar, velkommen til SKYTINGENS DAG på skytebanen på Gjuvslandsfeta skytearena. Alle deltakarane får premie. Det vert enkel servering og storskjerm der du kan fylgja med på skytinga.
 
Styret

Resultatliste samlagstemne
Resultatlista til samlagstemnet er lagt i Resultatmenyen til venstre.
 
Her ser me ein stolt vinnar av Stangmedlaje og stjerne på meisterskapen.

Reglar for interne skytingar
Reglane har vore oppe til behandling i styret og det vart gjort nokre små endringar. No er alle reglane lagt inn under medlemsinfo. Bruk linken i menyen til venstre

INFO samlagsstemnet felt
Som kjent vart samlagstemnet felt avlyst pga. ufyseleg vær. Søndag 13 april vil Røldal Skyttarlag freista på nytt, so får me håpa at dei er heldigare med værgudane denne dagen.

Påskebingo suksess
Bortimot 70 personer møtte fram i Vardetun til Påskebingo. Overskudd vart på 9500 kr. Hovedgevinst vart vunnen av Åse Kvamsdal og andre gevinst av Emma Haukenes. Me lyt få takka RIMI Rosendal, Marine Harvest, Eide Fjordbruk, Sparebanken1 Kvinnherad, Clas Ohlson, Atlas Copco,Arve Kjærland, Byggeriet Åsane og Spar Hatlestrand som sponsa oss med mange fine gevinstar.
 
Takk til alle som møtte fram og støtta skyttarsaka på Varaldsøy

Os og Fanafelten
Me var 5 stk som deltok på desse stemna. Det var som vanleg fine feltløyper som var lagt, men diverre kom me borti noko vind kast slik at ikkje alle skåta traff blinkane, bortsett i frå Sigurd som la innpå 30 treff på Os, men med 13 inner vart det ikkje heilt i toppen, men premie vart det. Dei andre fekk litt mindre treff men dei og fekk med seg nokre premiar. Sjå på Os og Fana sine sider for meir resultat.
Neste helg er det Osterøy og Tysse i Hordaland, medan Ølen og etne skal ha stemner i Sunnhordland. Så da e berre å hiva seg med.

Sesongen 2008 er igong
Ja no er sesongen 2008 igong. Det starta med feltskyting i Ølve på  søndag, fire harde karer frå Vareld møtte opp. Anders smellte til med 29 treff og kom på ein fin fin 4 plass i klasse eldre rekrutt. Dei andre tre sku komme sterkare tilbake på Os og Fanafelten som går av stabelen til helga. Meir resultat finn på siå te H/Ø skyttarlag.
 
Terminliste for 2008 er lagt ut i menyen til venstre.
 
Til høgre kan dykk lesa om samlagstemna i felt i Røldal.
 
Lykke til i sesongen 2008.

Lagsmeisterskap 100 og 300 m

Laurdag 1 sept var det lagsmeisterskap og skyting om 15 skotspokalen. Mange skyttarar hadde møtt opp og det vart ei jamn tevling. 15 skotspokalen vart overraskande vunne av Laila M Haukenes med 149 poeng. Kjempeskyting. På 100 meter vann Sigurd Våge med 249 poeng, medan Trygve Djuvsløand vann på 300 m. med 347 poeng inklusive respit. Sjå i menyen til høgre for fleire resultat.


DUGNAD 22 og 23 September
Det vert stor dugnad på skytebanen helga 22 og 23 september.
Ting som skal utførast:
1. Reisverk rundt 100 m skiver
2. Få 300 m skiver heim i hus før vinter + diskusjon rundt valg av løysing 300 m grav
3. Rydding standplass
4. Skifte glas skyttarhus
5. Sett opp rekkverk ved flaggstong
6. Spyle ved "Fergevåg skiva"
7. Vask hus innvendig og utvendig
8. setje opp skiveelektronikk for skive 4 på standplass
9. Snu dør 300 m.
 
Styret i skyttarlaget vonar at mange vert med på dugnaden, det vert servert mat og drikke.
 

Skytingens Dag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her ser me 3 av deltakarne på Skytingens Dag, Andreas, Marte og Paul Arne.
Aspiranter alle 3, skaut godt gjorde dei og. Meir i menyen til høgre 

Utsetgjing av 15 skotspokalen
Me lyt utsetja skytinga om 15 skotspokalen som skulle vore sundag 13 mai, avdi det kolliderer med Midthølsstemnet. Ny dato vert kunngjord seinare.
 
Vil og minne på at Hordastemnet Bane på Midthølen 9 og 10 juni nærmar seg, og om du skal vera med må du gje beskjed til Øystein slik at han får melda deg på.
 
 

Samlagsstemnet Felt 2007
 
 
 
  

         Fredrik The Winner                Sigmund the double Winner

 
I stålande sol, men litt sjenerande vind vart samlagstemnet i felt arrangert med 85 skyttarar. Liv Sollesnes vann grovfelten. På finfelten vart Åmund Kolltveit, Fredrik Sundal Revheim og Stine Marie H Væhle samlagsmeistarar. Hjå dei eldste vann Nils Lothe og Lars N Himle. Kl V55 vann Lars Færevåg. Sigmund Våge vann både stang og stupar.
Fleire resultat her.
 
Premielister feltskyting  og jubileumsmedaljevinnarar her.      
 
Premielister stang her.
 
Premielister stupar her.
 
Medaljevinnarar her.
 
Fleire bilder er lagt ut på Billedalbum i menyen til venstre.

Velkommen til Vareld Skytterlag si heimeside.
 

Samlagsstemna 15 m 2006
Fredrik S Revheim, Vareld tok ei flott 2.plass i klasse Rekrutt då Strandebarm skyttarlag arrangerte samlagstemna i 15 m. 11. og 12. februar. Fredrik skaut 244 poeng. Resultatliste og omtale om stemna finn de på Hardanger og Voss skyttarsamlag si heimeside.

Hardangerskifer Ungdomscup 2005
Rekruttane og aspirantane frå Vareld har delteke på Hardangerskifer ungdomscup. Her er bilete frå siste skyting i Tørvikbygd 22.juni 2005. Fredrik Sundal Revheim tok ein flott 5.plass rekruttklassen og alle har hatt det kjekt og oppnådd fine resultat. Resultatlister finn de på Jondal skyttarlag si heimeside.

Sponsorar
Vareld skyttarlag er støtta KSbank - Marine Harvest AS - G & H Skjelnes Entreprenør AS - Eide Fjordbruk AS - Vibe Reingjeringsservice AS - Arve Kjærland Graving og SprengingCamilla Hordameiser i kl.1

Andreas vann på Sartor

Gratulera Trygve
På Voss klinka Trygve til med 12/10 i finalen og vann dermed kl V65 i år som ifjor. Kjempeprestasjon. Sjå Hardanger og Voss si side for meir resultat. Les meir..

Trygve Samlagsmeister i V65 Felt 2017
Stor skyting av skyttarane som reiste til Ullensvang på skyting. Trygve vart samlagsmeister etter meister skyting i fanlen for V65. Sigmund vannt stangskyting med 23 treff, Reidar nr 2 med 21 treff og Trygve nr 3 med 19 treff. Storeslem her med andre ord. Les meir..

Terminliste 2017
Ny terminliste for 2017 er lagt ut. Les meir..

Reidar Samlagsmeister i stupar 2016
Reidar var på samlagsstemna på Voss og der fekk han full klaff på stupar og vann med tida 8,33 sek. Han vart nr 2 på stangen med 21 treff. Sjå resultat på samlaget si sida. Les meir..

Feltkarusell Hordaland

Reidar vart vinnar i klasse 3 i Feltkarusellen som vert arrangert av Hordaland Skyttarsamlag, det er 8 stemner som vert arrangert, 5 er teljande. Sjå Hordaland si web sia for meir info. Les meir..


Sigmund Vann !!!

I strålande sol og fine skyteforhold vart Sigmund Hordameister med 30 treff på 30 skudden og 12/5 i finalen. Han vannt med 1 innertreff. Dette er ein kjempeprestasjon og alle i Vareld gratulerar så mykje. Reidar var og i finalen og skaut seg til stjerne med 38 treff. Sjå Sunnhordland si nettsida for meir resultat.

Les meir..


Andreas S Våge 30 treff!!!

Andreas S Våge la inn 30 treff på Os sitt opna felststemnet.

Les meir..


Sigmund vann Fanafelten 2015

Sigmund var einaste som fekk 30 treff på Fana si feltstemna på Riple. Han får aksje i pokal og gylt medalje.

Les meir..


Reidar samlagsmeister i Stang 2015

Reidar vann med saueren sin då Jondal arrangerte samlagsmeisterskap i felt.

Les meir..


Haukelistemna 2013
Haukelistemna vart arrangert i utfordrane skyteforhold. Dag Skår Tørvikbygd vart Haukelimeister iår.

Treningscup Midthølen
Vareld skyttarane kan no delta på ein treningscup på Midthølen. Skytinga vert på torsdags ettermiddagar framover.

Vareld 125 års jublileum
Her kan du lesa meir om jubileumsfesten vår den 23 juni 2012. Les meir..

Reidar Feltkrinsmeister 2012
Reidar vart krinsmeister i Grovfelt med 28 treff. Einar Kvamsdal vert nr 3 med 26 treff. Sjå Strandbarm si sida for resultat. Les meir..

Dugleiksmerke 2011
Trygve vann Skyttarane Våge`s pokal. Les meir..

Jaktfeltskyting 2011
Sundag 29 mai vart det arrangert jaktfeltskyting på banen. Det var bra oppmøte og i år måtte Øynarane sjå seg slegen av ein Enesing. Les meir..

Trygve vann 15 skotspokalen 2011
Olavs pokalen måtte utsettast og Trygve vann 15 skotspokalen. Les meir..

Hordastemna i Felt
Reidar hordameister i stupar. Les meir..

Samlagstemna Felt
Sigmund vann stangen.  Les mer..

Skytetid LS 2010
Her finn du skytetida. Les meir..

Skytetid Vestlandstemna på Os
No er skytetidene klare. Les meir..

Vårpremieskyting
Me opna banen med vårpremieskyting 2 mai. Trygve og Einar B vart sigerherrar. Les meir..

Trygve Lagsmeister i Grovfelt
Knallhard batalje på Storetre/Stølen påskeafta Les meir..

Reidar og Sigmund me sterk innsats

Sigmund Krinsmeister

Skytetider Krinsstemna
Her finn du info vedr tidsplan og skytetider. Les meir..

Veteranstemna på Midthølen
Rosendal skal arrengere Veteranstemna. Les meir..

Innbjoding og mannskapsliste
Her er det. Les meir..

Skytetidersamlagstemna 09
No er skytetidene klare. Les meir..

Haukelistemna 2009
Den gamle ringreven Even Lund vart Haukelimeister. Les meir..

Trygve Vestlandsmeister !!!!
Etter ei oppvisning i stangskyting kunne Trygve kalla seg Vestlandsmeister. Les meir..

HusnesPokalen 2009
Reidar skaut 30 treff på Husnes og vann. Han får gylt medalje og aksje i Husnespokalen. Les meir..

Olavs Pokalen 2009
Trygve nok ein gong i omskyting. Les meir..

15 skotspokalen 2009
Det vart ein spennande batalje når skytinga om 15 skots pokalen skulle gjerast opp. Les meir..

Vårpremieskyting 2009
Einar B og Trygve vann vårpremieskyting. Les meir..

Lagsmeisterskap i felt 2009
Daniel, Sigmund og Sigurd vart lagsmeistrar. Les meir..

Samlagstemnet Felt 2009
Sigmund var eit innertreff frå siger i Jordalen. Men vann både stang og stupar Les meir..

Krinsstemnet felt 2009
Sigmund vart krinsmeister i feltskyting i Jondal.  Les meir..

15 Skotspokalen
Det vart ein spennande batalje når skytinga om 15 skotspokalen vart arrangert. Les meir..

Vårpremieskyting
Sigmund og Sigurd sigra i vårpremieskytinga. Les meir..

Reidar samlagsmeister
Røldal vart ein bra tur for Reidar. Les meir..

Sigurd Finfeltmeister
3 stk møtte til lagsmeisterskap i finfelt. Les meir..

Reidar og Trond Einar Feltmeistarar
7 møtte til lagsmeisterskap i felt i Øyerhamn. Les meir..

Påmelding Hordastemnet felt
Info om Hordatemnet i Jondal. Les meir..

Påmelding Krinstemnet Felt 2008
Påmelding her. Les meir..

Påmelding Samlagstemnet felt 2008
Info om samlagstemna  Les meir..

15 Skotspokalen
Her er resultata. Les meir..

Lagsmeisterskap
Her finn du resultat lista. Les meir..

Luftgeværskyting

Dugleiksmerke 300
Trygve vart Dugleiksmeister. Les meir..

Dugleiksmerke 100m
Søndag 3 juni var det skyting om dugleiksmerke på 100m.Les meir..

Veteranpokalen
5 harde karar møtte opp til skyting om Veteranpokalen 2 pinsedag. Les meir..

Veteranpokalen

Skytetider Hordastemna
Skytetidene for Hordastemna er komne.Les meir..

Skytingens Dag
Heile 18 skyttarar unge og gamle møtte opp på banen for å skyta. Les meir..

Vårpremieskyting
Fredrik og Per Arne vann vårpremieskytinga.Les meir..

Lagsmeisterskap Finfelt
Sigurd vann på Jehannsemyrå. Les meir..

Lagsmeisterskap Grovfelt
Trygve Djuvsland vart lagsmeister. Les meir..

Terminliste 2007
No kan Dykk studera Terminlista 2007 i menyen til venstre Les meir..

Einar B. og Fredrik i finale på Hordastevne
Vareld fekk 2 finalistar på Hordastevne Les meir..

Vårpremieskyting
Reidar og Einar B vann vårpremieskytinga. Les meir..

Lagsmeisterskap felt 2006
Sigmund og Fredrik vart lagsmeistrar.Les meir..

Stuparvinnar på Fana
Reidar vann stupar på Fana. Les meir..

Finfelt pokalen 2005
Marie Haukenes vart vinnar av Finfelt pokalen 2005. Les meir..

Lagsmesterskap bane 2005
Heile 18 skyttarar deltok på lagsmesterskapet i baneskyting. Les meir..

Jaktfeltskyting 2005
26.juni var det jaktfeltskyting. Les meir..

Eide Fjordbruk pokalen
Laila M Haukenes vart vinnar av Eide Fjordbrukpokalen 2005. Les meir..

Sparebankpokalen 2005
Sigurd Våge vann Sparebankpokalen til odel og eiga. Les meir..

Skyting om 15 skotspokalen
Sigurd Våge vann 15 skotspokalen etter omskyting med Fredrik S. Revheim. Les meir..

Skyting om Olav´s Polkalen
Sigmund Våge tok sitt 1. napp i Olav´s Pokalen. Les meir..

Skytingens Dag
Sundag 5.juni arrangerte Vareld Skytingens dag. Les meir..

Vårpremieskyting
Vareld skyttarlag har hatt Vårpremieskyting. Les meir..

Mowi pokalen
Sigmund Våge vann nyoppsett pokal på grovfeltmesterskapet. Les meir..

Krinsstemna felt 2005
Laurdag 19.mars arrangerte Vareld skyttarlag krinsstemna i felt. Les meir..

04.10.2004
Stor interesse for jaktfeltskyting. Les meir..

04.10.2004
Vareld skyttarlag har arrangert lagsmesterskap i baneskyting .Les meir..

23.06.2004
29.mai var det skyting om den nyoppsette Olav´s Pokalen. Les meir..

23.06.2004
14 møtte fram og var med på Skytingens Dag. Les meir..

20.05.2004
Anders Johnny Kjærevik fekk 1.napp i Sparebank-pokalen. Les meir..

20.05.2004
20.mai var det skyting om dugleiksmerke og Eide Fjordbruk-pokalen. Les meir..

13.05.2004
Laila Haukenes vann 15 skots pokalen med 150 poeng inkl respit. Les meir..

03.05.2004
Simund Våge best på vårpremieskyting 2004 Les meir..

13.04.2004
Reidar vart lagsmester kl 1-5 og V55. Les meir..