Formenn frå 1887
Her finn de oversikt over formenn frå 1887 i Vareld skyttarlag.

HER er lista over formenn

Tillitsvalde 2018

Lars Øye museet

Kartinformasjon

Formenn frå 1887

Heidersutmerkingar

Skytebanar